Εργαλείο προσβασιμότητας για εύκολη περιήγηση

Ειναι σημαντικό να έχουμε ενταξιακή συνήδηση και να προσφέρουμε την ποιότητα των υπερεσιών μας με τρόπο κατανοητό και προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους. Αναλαμβάνουμε να προσθέσουμε επιλογές προσβασιμότητας στον ιστότοπό σου, βάση των ευρωπαικών προδιαγραφών. Let’s talk!